בר מצווה בוק - תומרזוגיות - ולריה ושגיבעליה לתורה - אסף אברג'לקוסטה וסנדרה הריון