אייל ונתי 15.9.16אמיר ובת שבע עבור אביבבר וניר - 20.11דוד וליברהדר וגיל - 31.8 עבור אביבהודיה ואוריאל עבור אביבחן וטל - 25.8.16 - גל זהבי עבור אביב אברגליובל וספיר עבור אביבליטל ואוליברמעדני עופרקיילה ושיין